Hotline: Mr.Khánh 0225.3810055

acsvietnam@acs.com.vn | Follow us:Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện 55 năm giải phóng Hải Phòng

22-09-14 01:58:57 | Lượt xem: 813 | Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện ỏ Hải Phòng , tổ chức 55 năm giải phòng Hải Phòng 

Hình ảnh buổi Tổ chức sự kiện 55 năm giải phóng Hải Phòng 

 

 
Đầu trang