Thường trực Thành Ủy - Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp 2023

Ngày 23-08-2023 Lượt xem 3361

Thường trực Thành Ủy - Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp 2023

Doanh nghiệp Hải Phòng đoàn kết, tự hào, tự cường và phát triển bền vững

Hải Phòng, ngày 19/8/2023

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat