Hotline: Mr.Khánh 0225.3810055

acsvietnam@acs.com.vn | Follow us:Tin hoạt động

In Hóa Đơn Tài Chính

2014-08-11 04:10:31 | Lượt xem: 2583 | Tin hoạt động

 In hóa đơn Tài Chính hóa đơn giá trị gia tăng (hay còn gọi Hóa đơn VAT, Hóa đơn đỏ, Hóa đơn GTGT) là hóa đơn chính thức do Bộ Tài Chính Việt Nam ban hành áp dụng cho các Doanh Nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Trên hóa đơn tài chính sẽ ghi rõ tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua (nếu có), danh mục hàng hóa dịch vụ, ngày thực hiện giao dịch, tổng giá trị hàng hóa dịch vụ, giá trị tính thuế VAT, thuế suất VAT và giá trị thuế VAT. Hóa đơn tài chính còn được gọi là hóa đơn đỏ do liên giao cho khách hàng thường có màu đỏ hoặc hồng. Các Doanh Nghiệp phải được in từ Nhà in hóa đơn có giấy phép hoạt động in ấn, Doanh nghiệp xuất hóa đơn tài chính khi bán hàng, kê khai việc sử dụng hóa đơn GTGT và lưu giữ các liên còn lại của hóa đơn GTGT. Trong một số trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp có thể đăng ký xin phép với Bộ Tài Chính để có thể tự in hóa đơn tài chính.
Chính vì hóa đơn tài chính là hóa đơn chính thức được thừa nhận bởi Bộ Tài Chính và các cơ quan thuế tại Việt Nam, trong hóa đơn phần giá trị VAT do người bán thu hộ và thuộc về Nhà Nướ
c

Hóa đơn Tài Chính hợp lệ : 

 Hóa đơn phải đủ 3 yêu tố , hợp lệ , hợp pháp ,  hợp lý ,  trên hóa đơn phải ghi rõ 

- Tên chứng từ, số hiệu, ngày tháng năm phát hành chứng từ
- Nội dung thể hiện trên chứng từ
- Chữ ký các bên có liên quan…

Hiện nay một số hóa đơn tự in không in Thủ trưởng đơn vị mà chỉ ghi Bên bán là không trái với qui định của TT 64/2013/TT-BTC ngày 15/6/2013 của BTC hướng dẫn thi hành chế độ quản lý hóa đơn, chứng từ theo NĐ 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của CP.
Việc các Doanh nghiệp hiện nay không in chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị mà in chỉ tiêu Bên bán là phù hợp với tình hình thực tế tại các Doang nghiệp, không phải cứ khuôn mẫu cứng nhắc như chế độ hóa đơn đỏ trước đây

 

 

Đầu trang