Thường trực Thành Ủy - Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp 2023
Ngày 23/08/2023 Tổ chức sự kiện
Thường trực Thành Ủy - Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp 2023

Thường trực Thành Ủy - Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp 2023 Doanh nghiệp Hải Phòng đoàn kết, tự hào, tự cường và phát triển bền...

Thi công nhà chờ Bệnh nhân Bệnh viện Trẻ em HP
Ngày 08/06/2023 Tổ chức sự kiện
Thi công nhà chờ Bệnh nhân Bệnh viện Trẻ em HP

Hình ảnh nhà chờ bệnh nhân do Công ty Cổ phần ACS Việt Nam thực hiện

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat