Sơ đồ tổ chức

Bà: Lê Thị Hoài Thu

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông: Nguyễn Hoàng Long

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc - Kiêm Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Hải Phòng

Ông: Trần Tiến Đạt

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Quảng cáo & Tổ chức sự kiện

wiget Chat Zalo Messenger Chat Whatsapp Chat